Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: máy chốt đơn hàng livestream

Chốt đơn hàng tự động

App phát livestream sẽ đẩy bình luận về phần mềm Livestream Pro để được chốt đơn tự động theo mã. Shop chỉ cần yêu cầu người mua hàng comemnt đúng mã hàng để có đơn.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 16:33 | Lần sửa cuối: 21/04/21 16:33

Gợi ý bình luận đúng cú pháp

ShopLive cho phép Shop gợi ý cú pháp bình luận để người xem livestream bình luận nhanh và đúng chính tả. Kéo theo phần mềm chốt đơn bắt theo cú pháp chuẩn và tự động chốt đơn nhanh chóng.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 11:41 | Lần sửa cuối: 21/04/21 11:41