App đã áp dụng ShopLive

App của một số Shop đã và đang áp dụng hệ thống ShopLive phát livestream, chốt đơn và bán hàng. Bạn có thể tải app về và trải nghiệm như một người dùng.

# Shop Goolge Play Apple Store
1 Nancy Shop App Nancy Shop trên Google Play App Nancy Shop trên Apple Store
2 Nancy Shop App Nancy Shop trên Google Play App Nancy Shop trên Apple Store
3 Nancy Shop App Nancy Shop trên Google Play App Nancy Shop trên Apple Store