Bảng giá ShopLive

Chúng tôi có nhiều gói để bạn lựa chọn. Tuỳ theo quy mô kinh doanh và nhu cầu khai thác mà bạn chọn gói phù hợp. Chi phí bao gồm phí khởi tạo, duy trì hàng tháng.

Basic

Liên hệ(phí khởi tạo)

Liên hệ/tháng (phí duy trì)

 • tối đa ~40 live/tháng
 • tối đa ~500 mắt/live
 • đầy đủ công cụ bổ trợ
 • đầy đủ hỗ trợ và nâng cấp
ĐĂNG KÝ

Pro

Liên hệ(phí khởi tạo)

Liên hệ/tháng (phí duy trì)

 • tối đa ~100 live/tháng
 • tối đa ~2000 mắt/live
 • đầy đủ công cụ bổ trợ
 • đầy đủ hỗ trợ và nâng cấp
ĐĂNG KÝ

VIP

Liên hệ(phí khởi tạo)

Liên hệ/tháng (phí duy trì)

 • không giới hạn live/tháng
 • không giới hạn mắt/live
 • đầy đủ công cụ bổ trợ
 • đầy đủ hỗ trợ và nâng cấp
ĐĂNG KÝ

Mô tả chi phí

Phí khởi tạo

Phí khởi tạo là chi phí cá nhân hoá lại app (tên, logo, màu sắc, một số thông tin và định dạng cơ bản) cho phù hợp với Shop sau đó xuất bản lên 2 Store: Google Play và Apple Store. Chi phí này chỉ thanh toán một lần duy nhất trong suốt quá trình sử dụng.

Phí duy trì hàng tháng

Phí duy trì bao gồm các loại chi phí dưới đây:

 • Phí bản quyền các công cụ/phần mềm bổ trợ liên quan
 • Phí duy trì máy chủ
 • Phí hỗ trợ trong quá trình sử dụng
 • Phí bảo trì và nâng cấp app, xuất bản lại app khi có phiên bản mới.
Phí duy trì được thanh toán hàng tháng.

Lưu ý

Bạn có thể chuyển đổi giữa các gói cụ thể như sau:

 • Nâng từ gói thấp lên gói cao thì bù thêm phần tiền, không phải đóng lại từ đầu.
 • Giảm từ gói cao xuống gói thấp thì kéo dài hạn bản quyền ra.

Phí đã đóng không được bồi hoàn.

Cần giải thích và tư vấn thêm về phí vui lòng liên hệ chúng tôi.