Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gợi ý cú pháp bình luận

Gợi ý bình luận đúng cú pháp

ShopLive cho phép Shop gợi ý cú pháp bình luận để người xem livestream bình luận nhanh và đúng chính tả. Kéo theo phần mềm chốt đơn bắt theo cú pháp chuẩn và tự động chốt đơn nhanh chóng.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 11:41 | Lần sửa cuối: 21/04/21 11:41