Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: ứng dụng livestream bán hàng

App livestream bán hàng

App livestream bán hàng là gì? Có những app livestream bán hàng nào? ShopLive là app phát livestream bán hàng trực tiếp riêng cho từng Shop. Shop chủ động phát không phụ thuộc vào mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử.

Tác giả: Admin | Lúc: 08/05/21 23:11 | Lần sửa cuối: 08/05/21 23:11

Theo dõi đơn hàng ngay trong livestream

Người xem livestream có thể theo dõi đơn hàng đang được chốt, bình luận đã đăng, chat với hỗ trợ viên ngay trong quá trình xem livestream.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 21:54 | Lần sửa cuối: 21/04/21 21:54

Livestream bán hàng không chặn, không cấm, không khoá, không bóp

Nền tảng livestream bán hàng ShopLive không hạn chế nội dung, bản quyền, không bóp tương tác. Bạn là chủ của hệ thống nên bạn toàn quyền.

Tác giả: Admin | Lúc: 17/04/21 09:58 | Lần sửa cuối: 17/04/21 09:58