Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: công cụ marketing

Gắn link, mã QR tải app mọi nơi

Viết bài hướng dẫn tải, làm video hướng dẫn tải app, gắn link download trên website, dán QR Code tải app ở vị trí dễ thấy nhất.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/04/21 23:31 | Lần sửa cuối: 24/04/21 23:31

Sử dụng phần mềm Marketing quảng bá app

Ngoài ShopLive, chúng tôi có cung cấp phần mềm marketing vì vậy bạn có thể sử dụng các công cụ này để quảng bá app và thương hiệu Shop.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/04/21 22:39 | Lần sửa cuối: 24/04/21 22:39