Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: cách chốt đơn trên livestream

Chốt đơn hàng tự động

App phát livestream sẽ đẩy bình luận về phần mềm Livestream Pro để được chốt đơn tự động theo mã. Shop chỉ cần yêu cầu người mua hàng comemnt đúng mã hàng để có đơn.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 16:33 | Lần sửa cuối: 21/04/21 16:33